ข้องอ 90

  

 สามทาง

  

 ข้อลดกลม

 

 

 

 

 

 ข้อต่อตรง

 

 นิปเปิ้ล

 

  ปลั๊กอุดเกลียวนอก

 

 

 

 

 

ปลั๊กอุดเกลียวใน 

 

ยูเนี่ยน 

 

ลดเหลี่ยม 
Current Pageid = 163